11.11.191811.11.1918
„...Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie,
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił...”
A. Mickiewicz, Pan Tadeusz (Inwokacja)

Każdego roku, 11 listopada, Polacy obchodzą święto odzyskania niepodległości,
po 123 latach niebytu na mapie Europy. Aby nie stracić tego, o co walczyli nasi Pradziadowie,

PAMIĘTAJMY!

Aby dowiedzieć się więcej o drodze do odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą Polską – KLIKNIJ TU.


A jak cie­bie kto za­py­ta:
Kto ty taki, skąd ty ro­dem?
Mów, żeś z tego łanu żyta,
Żeś z tych łąk, co pach­ną mio­dem;
Mów, że je­steś z ta­kiej cha­ty,
Co Pia­sto­wą cha­tą była,
Żeś z tej zie­mi, któ­rej kwia­ty
Gorz­ka rosa wy­kar­mi­ła...
Maria Konopnicka, Polska – moja Ojczyzna